ZAŠTO UČITI TURSKI JEZIK?

ZAŠTO UČITI TURSKI JEZIK?

Turski jezik pripada turkijskoj grupi jezika, među kojima su turski jezik balkanskoh Gagauza, gagauski i horasanski turski, uz dodatak osmanlijskog turskog. Porodica turkijskih jezika je podskupina oguskih jezika, koja je opet podskupina turkijskih jezika, za koje većina jezikoslovaca vjeruje da pripadaju jezičnoj skupini altajskih jezika.

Turski jezik u posljednje vrijeme postaje sve popularniji u našoj zemlji, što zbog velikog broja turskih serija koje se trenutno prikazuju na televiziji, što zbog velikog broja turista koji svake godine ljetovanje provode u Turskoj. Učiti jedan orijentalni jezik potpuno je drugačije iskustvo. Iako je Turska jednim dijelom u Evropi, turski jezik nije blizak nijednom evropskom jeziku, što ga čini još izazovnijim za učenje.

Prije učenja turskog jezika potrebno je da znamo:

  • Turski jezik danas govori oko 250 miliona ljudi u 35 zemalja svijeta, što ga čini jednim od najviše korišćenih jezika na svijetu.
  • Turski jezik je po broju ljudi koji ga govore šesti jezik na svijetu.
  • Tursko pismo se sastoji od 29 slova, od čega je čak 8 samoglasnika. Turski upravo velikom broju samoglasnika može da zahvali za izuzetnu melodičnost i harmoniju.
  • U turskom jeziku ne postoji kategorija roda
  • Ukoliko dobro govorite turski, mogli biste djelimično da se sporazumijete i sa narodom  Azerbejdžana, Turkmenistana, Kazahstana, Kirgistana i Uzbekistana.
  • U gramatici postoje striktna pravila, zanemarljivo malo je izuzetaka.