BESKRAJNA TURSKA

BESKRAJNA TURSKA

Republika Turska je euroazijska država, te se prostire na dva kontinenta, i smeštena je u jugoistočnoj Evropi (istočna Trakija) i jugozapadnom dijelu Azije (Mala Azija). Obale turske dodiruju čak četiri mora, Crno, Mramorno, Egejsko i Sredozemno i ovo šarenilo morskih voda pogoduje turistima i sa najprobirljivijim ukusima. Ovakav položaj je čini strateškom, pa turska kultura je jedinstven spoj istočnjačkih i zapadnjačkih običaja i tradicija.

Sa stanovišta reljefa i klime, današnja turska rivijera od Crnog mora do krajnjeg Samandaga zauzima najljepši dio ne samo Euroazije, već može se reći Evrope. Na ovim prostorima nekada je blistala rano antička umjetnost, a najpoznatiji primjeri su dva od sedam čuda starog svijeta poput mauzoleja Halikarnas u neposrednoj okolini Bodruma i Artemidinog hrama u drevnom Efesu.

Geografski je podijeljena u sedam regija. To su: Mramorna regija, Egejska regija, Crnomorska regija, Središnja Anatolija, Sredozemna regija, Istočna Anatolija i Jugoistočna Anatolija. Svaka oblast je specifična po vegetaciji i klimatskim uslovima.Od zanimljivosti napomenimo da je jugoistočna Anatolija najstarija kulturna regija Turske. Najzastupljenije biljne kulture su pšenica, ječam, vinova loza, masline i veoma ukusni pistaći.

Turski je zvanični jezik u Turskoj i jedan od zvaničnih jezika na Kipru. Turski je takođe jedan od zvaničnih ili nacionalnih jezika u Bugarskoj kao i u bivšim jugoslovenskim republikama koje su bile deo Osmanlijskog carstva. Postoji preko 80 miliona izvornih govornika turskog jezika širom svijeta. Turska je zemlja ispunjena kulturnom baštinom, odnosno čak 13 lokacija je zaštićeno i proglašeno za kulturno naslijeđe UNESCO-a.

Mustafa Kemal Atatürk je poznat kao osnivač turske republike 1923. godine. Izdao je uredbu koja je arapsko pismo zamenila verzijom modifikovanog latiničnog pisma za pisanje turskog jezika. Prije 1928. godine, turski je pisan pomoću verzije koja je zasnovana na modifikovanom arapskom pismu, takozvani osmanlijski turski jezik, ali nakon usvajanja latiničnog turskog pisma, arapsko pismo je zakonom zabranjeno. Atatürk je osnovao Udruženje turskog jezika 1932. godine kao regulatorno tijelo turskog jezika. Oni objavljuju službeni riječnik i doprinose lingvističkom istraživanju jezika.