B1 – B2

B1 – B2

Na srednjem B1 nivou turskog jezika naši kandidati će steći srednje znanje jezika sa kojim će moći samostalno da komuniciraju. Moći će da govore o svojim iskustvima i ambicijama. Razumjet će složene rečenice, te će moći da sastavljaju iste.

Na višem srednjem B2 nivou kandidati će moći razumjeti složene tekstove. Također će moći neometano da razgovaraju sa izvornim govornicima. Na ovom stepenu će se ponavljati i prethodno pređene lekcije.