A1 – A2

A1 – A2

Na početnom A1 nivou turskog jezika naši kandidati će savladati kako da se predstave drugima, naučit će turski alfabet, brojeve, pozdrave, jednostavne fraze, svakodnevne izraze. Ovaj nivo znanja će im pomoći da nauče kako da naruče hranu u restoranu, kako da se snađu na ulici i još dosta toga.

Na višem početnom A2 nivou kandidati će moći da se sporazumijevaju u jednostavnim konverzacijama, također će savladati čitanje i pisanje. Moći će da govore o sebi, o svojoj porodici, koristeći jednostavne rečenice u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu.