C1

C1

Nakon završetka naprednog C1 nivoa, naši kandidati će razumijeti duže i zahtjevnije tekstove, izražavat će se tečno i jasno bez ikakvog problema. Obzirom na to da su ranije savladali gramatiku turskog jezika, na ovom stepenu proširuju svoj vokabular i usmjeravaju se ka tome da što bolje govore turski jezik. Po završetku ovog stepena kandidati mogu da izraze svoja mišljenja i obavljaju svakodnevne poslove aktivno govoreći turski jezik.

zoom picture 7
« arasında 10 »